Dr. Hámori Gergely publikációi

1. Mikor járunk tilosban? Reklámjogi buktatók I., Ajándékmarketing, 2005.
>> megnyitás >>

2. A veszélyes tevékenységekbol eredo határon túli sérelem megelozése. In: Nemzetközi Jogi Olvasókönyv. Szerk. Nagy B.-Jeney P., Osiris, Budapest, 2002, pp. 539-533.

3. Maratoni közvetítés (Forgatókönyvek Bosznia-Hercegovina helyzetének rendezésére). Magyar Tudomány 2002/2, 133-156.
>> megnyitás >>

3. Furcsa per – A Bosznia-Hercegovina által a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a hágai Nemzetközi Bíróság elott indított kereset esélyei. Jogtudományi Közlöny 2001/5, 222-233.
>> megnyitás >>

5. Nemzetközi felelotlenség. Collega II. évf. 2. szám, 1998, 33-36.

6. Lektori vélemény az Európai Közjog és Politika c. könyvrol /Osiris-Századvég.