Dr. Hámori Gergely életrajza

I. TANULMÁNYOK

1. Posztgraduális tanulmányok:

Képzés formája/fokozat: ph.d.
Intézmény, kutatóhely neve:
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest), Nemzetközi Jogi Tanszék
Képzés ideje: 1997–2000
Kutatási téma: Nemzetközi jogi felelosség és nemzetközi jogi helytállási kötelezettség

2. Felsofokú tanulmányok:

Képzés formája/fokozat: Állam- és jogtudományok doktora (1996. március 2.)
Intézmény neve: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest)
Képzés ideje: 1991. 09. 07. – 1996. 03. 02.
Szakdolgozat: „A határon átnyúló szennyezésbol fakadó nemzetközi jogi helytállási kötelezettség az államközi kapcsolatokban”

tovább…

II. NYELVTUDÁS

Angol nyelv: középfokú állami nyelvvizsga, TOEFL ITS 593 pont (1998. 03.07.)
Orosz nyelv: középfokú állami nyelvvizsga

III. MUNKAHELYEK

Intézmény: DR. HÁMORI GERGELY ÜGYVÉDI IRODA
H-1013 Budapest, Attila út 35. III/12.
Specializáció: polgári jog, gazdasági jog, Beosztás: irodavezető (2000-)

IV. KÜLFÖLDI TAPASZTALAT

INTÉZMÉNY: Mason’s Solicitors, Leeds Office (Leeds, Nagy-Britannia)
IDŐPONT: 2000. október
AZ UTAZÁS CÉLJA: Külföldi gyakorlatszerzés; eloadások tartása angol nyelven a kelet-közép-európai jogrendszerekrol, illetve a magyar társasági jogról.
INTÉZMÉNY: Genti Egyetem Jogi Karának Nemzetközi Jogi Tanszéke, Belgiumi Flamand Közösség, Gent
IDŐPONT: 2005. január-március
AZ UTAZÁS CÉLJA:Kutatás.

V. OKTATÁSI TAPASZTALAT

INTÉZMÉNY: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest), Nemzetközi Jogi Tanszék
KURZUS CÍME: Nemzetközi jogi felelosség (alternatív szeminárium)
IDŐPONTOK:1998-tól folyamatosan.
INTÉZMÉNY: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (Budapest), ERASMUS-PROGRAM
KURZUS CÍME: International State Responsibility (angol kurzus)
IDŐPONTOK: 2000-tol folymatosan.

VI. PUBLIKÁCIÓK

1. Maratoni közvetítés (Forgatókönyvek Bosznia-Hercegovina helyzetének rendezésére). Magyar Tudomány, 2002. február. 133-156. o.;
2. Furcsa per – A Bosznia-Hercegovina által a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság ellen a hágai Nemzetközi Bíróság elott indított kereset esélyei. Jogtudományi Közlöny, 2001. május;
3. Nemzetközi felelotlenség. Collega II. évf. 2. szám, 1998. március 2., 33-36. o.;
3. Lektori vélemény az Európai Közjog és Politika c. könyvrol /Osiris-Századvég, Budapest, 1995/;
5. Határon átterjedo szennyezés és helytállási kötelezettség az államközi kapcsolatokban. Szakdolgozat, ELTE-ÁJTK Budapest, 1995.